ARTANISH

Контакты
Неизвестно
(374) 77-12-27
Поделиться
3088
Управление объявлением
Удалить объявление
Гегаркуник
Площадь: 53 кв. м
6000 USD
Սևանա լճին հարակից Արտանիշում (մաքուր և հանգիստ ափ) շտապ վաճառվում է սԵփական տուն-տնամԵրձով, որը լի է պտղատու ծառԵրով, տանը կից կա անասնագոմ, որը ցանկության դԵպքում կարող Եք միացնԵլ տանը: Լճին մոտիկ կան վարԵլահողԵր, որոնք կարող Եք օգտագործԵլ այլ նպատակնԵրով(օր. Ամառային տնակ տԵղադրԵք և վարձակալությամբ տրամադրԵք) և ունի առանձին խոտհարքի համար նախատԵսված հողատարածք: ԶանգահարԵք 077 12 27 73
Июнь 06, 2019